FMEA NÁVRHU,PROCESU A REVERZNÁ

Termín konania: pripravujeme
PRIHLÁŠKA

FMEA (Failure Mode And Effect Analysis) alebo Analýza možností vzniku chýb a ich následkov patrí k metódam s preventívnym efektom. Je tímovou analýzou možností vzniku chýb u posudzovaného produktu/ projektu/procesu založenou na ohodnotením rizika ich vzniku, návrhu a realizácie opatrení vedúcich k zlepšeniu kvality produktu/projektu/procesu. FMEA je metóda s výrazným psychologickým efektom, ktorý spočíva v posilnení spoluzodpovednosti širšieho okruhu pracovníkov za navrhovaný výrobok či proces a v zlepšení komunikácie medzi jednotlivými útvarmi.

 

CIEĽ TRÉNINGU

 • identifikovať požiadavky ISO /TS 16949 týkajúce sa FMEA a Kontrolného/riadiaceho plánu,
 • prezentovať používané metodiky DFMEA a PFMEA
 • vysvetliť väzby DFMEA a PFMEA na APQP a VDA 4.3, PPAP a VDA 2, MSA a VDA 5
 • uplatniť metódy a prezentovať výsledky riešení

 

PRIEBEH TRÉNINGU (2 samostatné dni)

 

1.deň DFMEA

 • Predstavenie, ciele, očakávania a úvod do problematiky FMEA a možnosti uplatnenia
 • Výklad relevantných požiadaviek ISO/TS 16949 a zákazníckych požiadaviek
 • Pojmy, termíny a definície
 • Model DAMUK
 • DFMEA – FMEA návrhu

– Definícia (cieľ, role a zodpovednosti, priority, zadanie, kroky, riziká, metriky a výstupy)

– Analýza (štruktúry, funkcie, poruchy/chyby – hodnotenie závažnosti následkov chyby,
pravdepodobnosť  výskytu a pravdepodobnosť  odhalenia príčiny chyby, RPN, opatrenia
a optimalizácia)

Opatrenia (kroky, priority)

– Realizácia

Komunikácia

 • Vzťah DFMEA a PFMEA
 • Existujúce SW aplikácie podporujúce DFMEA
 • Praktické cvičenie
 • Zhodnotenie skúseností
 • Overenie získaných znalostí – test

 

2.deň PFMEA

 • Predstavenie, ciele, očakávania a úvod do problematiky FMEA a možnosti uplatnenia
 • Výklad relevantných požiadaviek ISO/TS 16949 a zákazníckych požiadaviek
 • Pojmy, termíny a definície
 • Model DAMUK
 • PFMEA – FMEA procesu

– Definícia (cieľ, role a zodpovednosti, priority, zadanie, kroky, riziká, metriky a výstupy)

– Analýza (štruktúry, činnosti/postupy, poruchy/chyby – hodnotenie závažnosti následkov chyby,
pravdepodobnosť  výskytu a pravdepodobnosť  odhalenia príčiny chyby, RPN, opatrenia
a optimalizácia)

Opatrenia (kroky, priority)

– Realizácia

Komunikácia

 • Vzťah PFMEA a DFMEA
 • Existujúce SW aplikácie podporujúce PFMEA
 • Reverzná FMEA
 • Praktické cvičenie
 • Zhodnotenie skúseností
 • Overenie získaných znalostí – test

 

 

METÓDY VÝUKY

 • výklad
 • prípadová štúdia
 • tímové riešenie zadania
 • riadená diskusia a výmena skúseností

 

Ako kvalifikačný doklad dostanú absolventi „osvedčenie o absolvovaní“.

Časový harmonogram

1. DEŇ
08,30 – 09,00 – prezentácia
09,00 – 11,30 – odborný program
11,30 – 12,30 – obedňajšia prestávka
12,30 – 17,00 – odborný program

2. DEŇ
08,00 – 11,30 – odborný program
11,30 – 12,30 – obedňajšia prestávka
12,30 – 16,00 – odborný program
16,00 – ukončenie kurzu

Odborný garant

Ing. Ján Čupka
certifikovaný lektor vzdelávania dospelých AIVD pre SR a ČR, poradca, audítor a posudzovateľ systémov manažérstva

Organizačný garant

Ing. Ivica Šošková
MASM, s.r.o.
kontakty

Záväzná prihláška na kurz

Titul, meno a priezvisko:
Funkcia:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Telefón:
Email:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Platba z vášho účtu č.:
Ktorý dátum?
Poznámka:
Antispamová ochrana (napíšte číslom)- Koľko má rok mesiacov?
Súhlasím s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a OP