Vzdelávanie

MASM, s.r.o. je vzdelávacia a poradenská spoločnosť, ktorej cieľom je zvyšovanie výkonnosti firiem prostredníctvom systému manažérstva kvality. Počas svojej existencie sa vyprofilovala na jednu z najuznávanejších firiem vzdelávania dospelých, ktorá ponúka vzdelávanie v oblasti systému manažérstva v súlade s medzinárodnými normami ISO 9000, ISO 14 000, ISO 18 000, TQM, modelu výnimočnosti EFQM  a v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Je organizátor veľkých medzinárodných konferencií zameraných na „Skúšanie a certifikácia“ a „Kvalita a bezpečnosť potravín“.

masm-kurzy-4Výučbový program obsahuje kurzy pre TOP manažment, manažérov a audítorov kvality, konštruktérov, technológov, personalistov, pracovníkov marketingu, logistiky, špecialistov v rôznych oboroch, technikov, kontrolórov, laborantov, skúšobných technikov a ďalších odborníkov výrobných podnikov, podnikov služieb či  organizácií štátnej a verejnej správy. Všetky kurzy a semináre, ktoré sú uvedené v našej ponuke a ich vybrané časti je možné pripraviť aj individuálne podľa Vašich potrieb priamo vo Vašej firme.

Všetky naše aktuálne kurzy

Kurz MASM
16.-18.október 2017

QM – Manažér systémov kvality

Kurz MASM
24. október 2017

SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA POŽIADAVIEK NORMY STN ISO 31000

Kurz MASM
25. október 2017

NEISTOTY MERANIA

Kurz MASM
6. november 2017

Systém kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025

Kurz MASM
8. november 2017

Preškolenie o norme STN EN ISO 9001:2016

Kurz MASM
november 2017

Preškolenie o norme STN EN ISO 14001:2016

Kurz MASM
15. november 2017

Seminár k norme ISO/TS 9002

Kurz MASM
20.-22. november 2017

QM – AU – Príprava a simulačný tréning audítora pre výkon interného auditu

Kurz MASM
29. november 2017

MANAŽÉRSTVO INFORMÁCIÍ V SYSTÉMOCH MANAŽÉRSTVA ORGANIZÁCIE

Kurz MASM
12.-13. december 2017

FMEA NÁVRHU,PROCESU A REVERZNÁ

Kurz MASM
14.-15. december 2017

Nástroje kvality- riešenie problémov

Kurz MASM
pripravujeme

QM – EXT – Príprava a praktický tréning audítora pre výkon externého auditu kvality

Kurz MASM
pripravujeme

Metrológia v systéme kvality