Vzdelávanie

MASM, s.r.o. je vzdelávacia a poradenská spoločnosť, ktorej cieľom je zvyšovanie výkonnosti firiem prostredníctvom systému manažérstva kvality. Počas svojej existencie sa vyprofilovala na jednu z najuznávanejších firiem vzdelávania dospelých, ktorá ponúka vzdelávanie v oblasti systému manažérstva v súlade s medzinárodnými normami ISO 9000, ISO 14 000, ISO 18 000, TQM, modelu výnimočnosti EFQM  a v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Je organizátor veľkých medzinárodných konferencií zameraných na „Skúšanie a certifikácia“ a „Kvalita a bezpečnosť potravín“.

masm-kurzy-4Výučbový program obsahuje kurzy pre TOP manažment, manažérov a audítorov kvality, konštruktérov, technológov, personalistov, pracovníkov marketingu, logistiky, špecialistov v rôznych oboroch, technikov, kontrolórov, laborantov, skúšobných technikov a ďalších odborníkov výrobných podnikov, podnikov služieb či  organizácií štátnej a verejnej správy. Všetky kurzy a semináre, ktoré sú uvedené v našej ponuke a ich vybrané časti je možné pripraviť aj individuálne podľa Vašich potrieb priamo vo Vašej firme.

Všetky naše aktuálne kurzy

Kurz MASM
24. máj 2017

Seminár k norme ISO/TS 9002

Kurz MASM
31. máj 2017

SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA POŽIADAVIEK NORMY STN ISO 31000

Kurz MASM
6. jún 2017

MANAŽÉRSTVO INFORMÁCIÍ V SYSTÉMOCH MANAŽÉRSTVA ORGANIZÁCIE

Kurz MASM
13.-14. jún 2017

Metrológia v systéme kvality

Kurz MASM
pripravujeme

Preškolenie o norme STN EN ISO 9001:2016

Kurz MASM
pripravujeme

Preškolenie o norme STN EN ISO 14001:2016

Kurz MASM
pripravujeme

QM – Manažér systémov kvality

Kurz MASM
pripravujeme

QM – AU – Príprava a simulačný tréning audítora pre výkon interného auditu

Kurz MASM
pripravujeme

Systém kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025

Kurz MASM
pripravujeme

NEISTOTY MERANIA

Kurz MASM
pripravujeme

FMEA NÁVRHU,PROCESU A REVERZNÁ

Kurz MASM
pripravujeme

QM – EXT – Príprava a praktický tréning audítora pre výkon externého auditu kvality

Kurz MASM
pripravujeme

Nástroje kvality- riešenie problémov