Vzdelávanie

MASM, s.r.o. je vzdelávacia a poradenská spoločnosť, ktorej cieľom je zvyšovanie výkonnosti firiem prostredníctvom systému manažérstva kvality. Počas svojej existencie sa vyprofilovala na jednu z najuznávanejších firiem vzdelávania dospelých, ktorá ponúka vzdelávanie v oblasti systému manažérstva v súlade s medzinárodnými normami ISO 9000, ISO 14 000, ISO 18 000, TQM, modelu výnimočnosti EFQM  a v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Je organizátor veľkých medzinárodných konferencií zameraných na „Skúšanie a certifikácia“ a „Kvalita a bezpečnosť potravín“.

masm-kurzy-4Výučbový program obsahuje kurzy pre TOP manažment, manažérov a audítorov kvality, konštruktérov, technológov, personalistov, pracovníkov marketingu, logistiky, špecialistov v rôznych oboroch, technikov, kontrolórov, laborantov, skúšobných technikov a ďalších odborníkov výrobných podnikov, podnikov služieb či  organizácií štátnej a verejnej správy. Všetky kurzy a semináre, ktoré sú uvedené v našej ponuke a ich vybrané časti je možné pripraviť aj individuálne podľa Vašich potrieb priamo vo Vašej firme.

Všetky naše aktuálne kurzy

Kurz MASM
1.-3. október 2018

QM – Manažér systémov kvality

Kurz MASM
17.-19. október 2018

QM – AU – Príprava a simulačný tréning audítora pre výkon interného auditu

Kurz MASM
29. október 2018

MANAŽÉRSTVO INFORMÁCIÍ V SYSTÉMOCH MANAŽÉRSTVA ORGANIZÁCIE

Kurz MASM
30. október 2018

NEISTOTY MERANIA

Kurz MASM
5.-9. november 2018

QM – EXT – Príprava a praktický tréning audítora pre výkon externého auditu kvality

Kurz MASM
20. november 2018

SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA POŽIADAVIEK NORMY STN ISO 31000

Kurz MASM
27. november 2018

Systém kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025

Kurz MASM
pripravujeme

Preškolenie o norme STN EN ISO 9001:2016

Kurz MASM
pripravujeme

Metrológia v systéme kvality

Kurz MASM
pripravujeme

Preškolenie o norme STN EN ISO 14001:2016

Kurz MASM
pripravujeme

FMEA NÁVRHU,PROCESU A REVERZNÁ

Kurz MASM
pripravujeme

Nástroje kvality- riešenie problémov

Kurz MASM
pripravujeme

Seminár k norme ISO/TS 9002