Kontakt

Mobil: 0907 827 926
E-mail: masm@masm.sk, vzdelavanie@masm.sk

Adresa

MASM, s.r.o.
Trenčianska 1589/4
010 08  Žilina

 

Fakturačné údaje

IČO: 31644538
IČ DPH: SK2020673490
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Žilina
Číslo účtu: 4005509189/7500
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK34 7500 0000 0040 0550 9189
Obchodný register OS v Žiline, odd.: Sro, vložka č.: 3125/L

Rýchly kontakt

Meno a priezvisko:

Váš telefón:

Váš email:

Vaša správa:

Antispamová ochrana (napíšte číslom)- Koľko dní má rok?

Súhlasím s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a OP