Časopis KVALITA 4/2010

Časopis KVALITA 4/2010

SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA KVALITY – ANGAŽOVANOSŤ A KOMPETENTNOSŤ ĽUDÍ
Jarmila Šalgovičová, Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava
Matej Bílý, Slovenský metrologický ústav, Bratislava

PRÍNOSY VHODNE IMPLEMENTOVANÉHO SMK V MODERNOM RIADENÍ ORGANIZÁCIE
Peter Frischer, TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava, Pobočka Košice

NÁVRH MODELU INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU
Martin Kašša, Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom

ŠESŤ PRINCÍPOV METÓDY SIX SIGMA
Miriam Kasanická, Management Systems, s.r.o., Bratislava

ŠTRUKTÚRA MODELU VÝNIMOČNOSTI EFQM
Mark Slavický, PosAm spol. s r.o., Bratislava

NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU 2010

SYSTÉM MERANIA A ANALÝZY PROCESOV – ZÁKLADNÉ VÝCHODISKO
PRE ICH ÚSPEŠNÉ RIADENIE A TRVALÉ ZLEPŠOVANIE ICH KVALITY A PRODUKTIVITY

Radovan Oreský, EMARK s.r.o., Bratislava

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI POSKYTOVANÍ IT SLUŽIEB
Branislav Minárik, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava

JAK EFEKTIVNĚ REALIZOVAT BENCHMARKING – ČÁST 5
Jaroslav Nenadál, Katedra kontroly a řízení jakosti, VŠB-TU Ostrava

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PŘI ZAVÁDĚNÍ TPM
Pavel Škoda, Hayes Lemmerz Autokola, a.s., Ostrava

ZKUŠENOSTI S VYBRANÝMI METODAMI A NÁSTROJI KVALITY
V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

Alena Maňáková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

TALENTI VE FIRMÁCH
Radka Šušková, New Dimension, s.r.o., Frýdek Místek

PÄŤ CERTIFIKÁTOV INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU
Pavol Šurín, PosAm, spol. s r. o., Bratislava