Časopis KVALITA 3/2011

Časopis KVALITA 3/2011

Preskúmanie vedením
Milan Šesták, viceprezident SSK

Systém riadenia kontinuity činností, alebo ako minimalizovať dobu prerušenia procesov
Martin Kašša, Slovalco, a.s.,

Nová vydání MSA a VDA 5
Pavel Němeček, Technická univerzita v Liberci

Eliyahu M. Goldratt a jeho Teória obmedzení (TOC: Theory Of Constraints)
Pavol Strýček, Management Systems, s.r.o.

Využitie Shewhartových diagramov pri vyhodnocovaní technologických procesov
Patrik Flegner, Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU Košice
Jozef Futó, Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU Košice

Využitie koučovania v práci manažérov
Peter Seemann, združenie Žilinskí kouči ZAKO

Aktivity Rady kvality České republiky v oblasti společenské odpovědnosti
Pavel Ryšánek, Národní informační středisko podpory kvality

Komplexné poistné riešenie pre bytové domy
Milan Holinďák, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Úspory vďaka technológii
Michal Bróska, PosAm, s.r.o.

Nové požiadavky na dodávateľov služieb v Nemecku a Holandsku
Certifikácia bezpečnosti práce SCC
Ján Zákutný, TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Peter Frischer, TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Kvalita čiarového kódu
Marianna Revallová, GS1 Slovakia

Programy Národní ceny kvality České republiky
Pavel Ryšánek, Národní informační středisko podpory kvality

Manažérstvo prostredníctvom lídrov