Časopis KVALITA 2/2013

Časopis KVALITA 2/2013

O krok vpredu – úspešné vodcovstvo
John R. Schultz, West Bend, WI, USA

Kvalita v automotive
Jaroslav Holeček, ZAP SR

Projekty zvyšovania výkonnosti a zlepšovania kvality – Skúsenosti z realizácie
Pavol Strýček, Management Systems, s.r.o.

Požiadavky na systém manažérstva informačnej bezpečnosti pre automobilový priemysel
Stanislav Kmeť, GI-BÓN, spol. s r.o.

Každodenná kvalita… na železnici
Karol Frühauf, INFOGEM AG Baden

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní systému manažérstva kvality (3. časť)
Mikuláš Čollák, MASM Michalovce

Společenská odpovědnost firem
Jana Olšanská, CQS

6. ročník súťaže „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života“

Súťaž Top manažéri kvality roka 2013

Na kvalitu výroby treba dohliadať
Radovan Meleš, Exact Systems Slovakia

Kreatívne techniky v manažérskej praxi v podaní spoločnosti Timan s.r.o.

Ciele kvality
Michal Čierny, SaarGummi Slovakia s.r.o.

Viacúrovňové procesné audity (LPA) ako nástroj zlepšovania kvality
Yulia Šurinová, Materiálovotechnologická fakulta STU

Co znamená Kaizen v České spořitelně
Petra Benešová, Eva Procházková, Česká spořitelna

Začátky Kaizenu v KH Cettu
Miluše Bruštíková, KH Cetto s.r.o.

Práce postižených – ověřená kvalita
Hana Potměšilová, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Ochrana potravin před falšováním a zneužitím (food defence)
Dan Jakubec, Jiří Bašta, Lloyd´s Register Quality Assurance

Rotácia úloh
Peter Neuhybel, TIMAN s.r.o.

CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti 1993 – 2013
Jana Olšanská, CQS

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí KVALITA-QUALITY 2013
Růžena Petříková

Certifikát – U.S. Steel od TÜV SÜD preukazuje úspory energií
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.