Časopis KVALITA 2/2012

Časopis KVALITA 2/2012

Bezpečnosť a kvalita pri definovaní kultúry organizácie
Štefan Markulik, TU v Košiciach, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie
Juraj Sinay, TU v Košiciach, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie

Sedem typov strát a plytvania
Pavol Strýček, Management Systems, s.r.o.

Zkušenosti naživo = nejlepší praxe aneb Benchmarking v českých a slovenských firmách
IngridHaburaiová, Kaizen Institute, s.r.o.
Eva Skaláková, Kaizen Institute, s.r.o.

FMEA – nástroj riadenia rizík
Juraj Kliment, Lloyd’s Register Quality Assurance

Prokazování společenské odpovědnosti – specifikace IQNet SR 10
Lenka Adamčíková, CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti

AUTOMATED BUSINESS PROCESS DISCOVERY – revolučný prístup k optimalizácii procesov
Michal Pyšný, EMARK s.r.o.

Stratégia KAIZEN v spoločnosti HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA
Slavomír Kubo, HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o.

Elektronická spisová služba v praxi
Stanislav Marszalek, TCL DigiTrade s.r.o.

Dôraz na medzinárodnú spoluprácu – jedna z priorít Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Slavomír Kubo, Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

TÜV SÜD Slovakia – novinky 2012
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Projektové řízení a jeho využití
Petr Řeháček

Můžeme se spolehnout na značky kvality?
Jan Taraba, Národní informační středisko podpory kvality (NIS-PK)

Odborná sekce Rady kvality ČR pro společenskou odpovědnost
Alena Plášková, Vysoká škola ekonomická v Praze

Značka kvality pro bezpečný provoz dětských hřišť a sportovišť
Libor Dupal, Sdružení českých spotřebitelů

QMSS – systém manažérstva kvality sociálnych služieb v Českej republike
Ján Čupka

Zvyšovanie ľudskej spoľahlivosti v jadrových elektrárňach
Jozef Michálek, Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel

Meranie efektu vzdelávania na výkon a firemný biznis
Ján Uriga, Deloitte Advisory s.r.o.

Nájdenie nových nápadov cez otočenie riešenej situácie
Peter Neuhybel, TIMAN s.r.o.

Psychohygiena v práci manažéra
Peter Seemann, ZAKO – žilinskí kouči