Časopis KVALITA 2/2011

Časopis KVALITA 2/2011

Audit systémov manažérstva
Matej Bílý, Slovenský metrologický ústav
Peter Lakatoš, Slovenský ústav technickej normalizácie
Jarmila Šalgovičová, Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava

5 princípov ako zdolať problémy pri tvorbe dokumentácie systémov manažérstva kvality
Katarína Teplická, Ústav podnikania a manažmentu F BERG TU Košice

Údržba ako integrálna súčasť funkčného systému manažérstva kvality v produkčných organizáciách
Peter Frischer, TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Kvalifikácia a hodnotenie dodávateľov v Slovenských elektrárňach, a.s. (SE, a.s.)
Beata Vlčková, Slovenské elektrárne, a.s. člen skupiny Enel

Allianz – Slovenská poisťovňa má pre každého firemného klienta poistenie šité na mieru
Milan Holinďák, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Kvalita ako filozofia života
Gordana Turuk, EUBOIA, s.r.o.

GOLF QUALITY DAY 2011

Jak se vyznat v nabídce certifikačních služeb, aneb nekupujte zajíce v pytli
Petr Koten, Česká společnost pro jakost

Predpisy pre svet obrátený hore nohami
Pavol Strýček, Management Systems, s.r.o.

Model výnimočnosti EFQM – súťaž European Excellence Award
Mark Slavický, PosAm spol. s r.o.

Kvalita a bezpečnosť potravín 2011
Kateřina Věntusová, Výskumný ústav potravinársky

Elektronické spracovanie registra environmentálnych aspektov
Tibor Hanesz, U. S. Steel Košice, s.r.o.

Kvalita manažmentu IT a nonIT služieb
Juraj Pavol, PosAm spol. s r.o.

Manažérstvo ľudských zdrojov – vedomosti a vzdelávanie v modernej organizácii
Martin Miklánek, Technický skúšobný ústav Piešťany š.p.

Kvalita osobného života
Irena Lokajová, špecialista na osobné financie

Základné princípy koučovania a jeho prínosy
Peter Seemann, združenie Žilinskí kouči ZAKO

Kvalita ľudských zdrojov v organizácii
Barbora Slivková, TIMAN, s.r.o.