Časopis KVALITA 2/2010

Časopis KVALITA 2/2010

MANAŽÉRSTVO RIZIKA
Jarmila Šalgovičová, MTF STU, Trnava
Matej Bílý, Slovenský metrologický ústav, Bratislava

JAK EFEKTIVNĚ REALIZOVAT BENCHMARKING – ČÁST 3
Jaroslav Nenadál, Katedra kontroly a řízení jakosti, VŠB-TU Ostrava

SKÚSENOSTI Z PROJEKTOV ZLEPŠOVANIA PROCESOV A ZVYŠOVANIA VÝKONNOSTI
Pavol Strýček, Konzultant a tréner, riaditeľ Management Systems, s.r.o.

HODNOTENIE EKONOMICKO – ŠTATISTICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY S VYUŽITÍM MODELU PAF
Katarína Teplická, Ústav podnikania a manažmentu F BERG TU Košice

VÝVOJ V OBLASTI AKREDITÁCIE A INFORMÁCIA O VZÁJOMNOM HODNOTENÍ EA MLA A FALB SLOVENSKEJ NÁRODNEJ AKREDITAČNEJ SLUŽBY
Dagmar Miklisová, Jozef Obernauer, SNAS Bratislava

ŠTANDARDIZÁCIA PROCESOV TVORÍ ZÁKLAD ÚSPEŠNEJ IMPLEMENTÁCIE PROCESNÉHO RIADENIA
Michal Pyšný, projektový manažér EMARK, s.r.o.

NARASTAJÚCI VÝZNAM POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ČLENMI ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Tomáš Rehus, Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s.

UPLATNENIE RADARU V ORGANIZÁCII
Martin Bróska, študent Fakulty manažmentu Univerzity Komenského
Pavol Šurín, Business Excellence Manager, PosAm, spol. s r. o.

KVALITA, CENA A ICH VNÍMANIE
Ján Burieta, IPA Slovakia

INVESTÍCIE DO VZDELÁVANIA = SEBAREALIZÁCIA ZAMESTNANCOV A DOSAHOVANIE CIEĽOV SPOLOČNOSTI

Iveta Revayová, TRW Steering Systems Slovakia, s.r.o.

MANAŽÉRSTVO PROSTREDNÍCTVOM LÍDROV

Zdroj: www.skymark.com