Časopis KVALITA 1/2013

Časopis KVALITA 1/2013

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní systému manažérstva kvality
Mikuláš Čollák, MASM Michalovce

Implementácia TPS alebo „Nič nie je nemožné…“
Adriana Galisová, SE Bordnetze – Slovakia s.r.o.
Edita Hekelová, Radomír Baďo

Analýza hodnoty pro zákazníka – podstata a aplikace
Jaroslav Nenadál, VŠB-TU Ostrava

TQM a BPR – je možná ich integrácia?
Ivana Martonová, Vacuumschmelze, s.r.o.
Iveta Paulová, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle

Riadenie kvality procesov s hodnotami nepodliehajúcimi normálnemu rozdeleniu
Zuzana Andrássyová, SPU Nitra
Jozef Hrubec, Pavol Pichňa

Využitie niektorých štatistických metód v riadení kvality
(Štúdie spôsobilosti meradla, stroja a výrobného procesu)

Lukáš Kniebügl, GU SLOVENSKO, s.r.o.

Strategické plánovanie – základ kvality riadenia podniku
Darina Matisková, Technická univerzita Košice

Společenská odpovědnost firem – zkušenosti ze zavedení systému managementu společenské odpovědnosti
Jana Olšanská, CQS

Zkrotíte Černé labutě?
Josef Pešta, Lloyd’s Register Quality Assurance

Společensky odpovědné chování firem
Roman Sedláček, Lloyd´s Register Quality Assurance

Kreativita lidí stežejním předpokladem tvorby inovací
Jiří Cienciala, Vysoká škola podnikání, a.s.
Šárka Janků, RůženaPetříková

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost v Moravskoslezském kraji
David Kubla, Národní informační středisko podpory kvality

Zlepšování v ALCZ, týmová práce
Josef Križan, Automotive Lighting s.r.o.

Zvyšovanie kvality vo verejnej správe – Fond sociálneho rozvoja
Alena Bašistová, Fond sociálneho rozvoja

Pečeť jakosti – větší jistota při koupi ojetého vozidla
Vladislav Štětina, Dekra Automobil, a. s.

Konference s mezinárodní účastí KVALITA – QUALITY 2013
Růžena Petříková, DTO CZ

Eurofondy a verejné obstarávanie
Martin Golian

Recenzia knihy: Komplexné manažérstvo kvality
Mikuláš Čollák, MASM Michalovce