Časopis KVALITA 1/2011

Časopis KVALITA 1/2011

KVALITA VZDELÁVACÍCH SLUŽIEB
Imrich Kiss, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košice,
Matej Bílý, Slovenský metrologický ústav

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE A KVALITA DODÁVATEĽOV = BEZPEČNÁ A EFEKTÍVNA PREVÁDZKA
Rozhovor s Branislavom Dubošom, Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA V ELEKTRÁRENSKEJ SPOLOČNOSTI
Richard Bíro, Slovenské elektrárne, a.s. člen skupiny Enel

SCM – ROZVOJ DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ
Milan Trčka, NQA CZ s.r.o.

INTEGRÁCIA SYSTÉMOV NA BÁZE MANAŽÉRSTVA RIZIKA
Martin Demčák, U. S. Steel Košice, s.r.o.

NOVÉ HORIZONTY KVALITY – CERTIFIKOVANÁ SLUŽBA
Danica Kulová, TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

ŠPECIALITA PRE HRÁČOV GOLFU: CELOROČNÉ CESTOVNÉ POISTENIE „GOLF“
Katarína Janáková, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

KVALITA A GOLF – ČO MÁ SPOLOČNÉ KVALITA A GOLF?
Sylvia Hrušková, generálna riaditeľka golfového rezortu Black Stork
Martina Bestvina, profesionálny hráč a tréner

MODEL VÝNIMOČNOSTI EFQM
Mark Slavický, PosAm s.r.o. Bratislava

MODEL VÝNIMOČNOSTI – CESTA K 5 STAR
Slavomír Kubo, HANIL E-HWA Automotive Slovakia s.r.o.

MAXIMALIZÁCIA ZISKU VYUŽITÍM SIX SIGMA, LEAN A TEÓRIE OBMEDZENÍ TOC
Pavol Strýček, Management Systems, s.r.o.

ZLEPŠOVANIE PODNIKOVÝCH PROCESOV METÓDOU LEAN SIX SIGMA – ZÍSKANÉ SKÚSENOSTI A ZNALOSTI
Pavol Strýček, Management Systems, s.r.o.

VÝZNAM TESTOVANIA NAVRHOVANÝCH ZLEPŠENÍ
Peter Kormanec, Fraunhofer IPA Slovakia

RÝCHLA REAKCE NA ZÁKAZNICKÝ PROBLÉM
Josef Jarkovský, Automotive Lighting, s.r.o.

VYŠŠÍ CENA A VYŠŠÍ KVALITA
Pavel Blecharz, VŠB – TU Ostrava

KOUČOVANIE – „CESTUJTE“ K ÚSPECHU
POSTAVENIE KOUČOVANIA MEDZI METÓDAMI VZDELÁVANIA A ROZVOJA
Peter Seemann, Združenie Žilinskí kouči ZAKO

PERSONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM JAKO NÁSTROJ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH PERSONÁLNÍM ÚTVAREM
Jan Žufan, Vysoká škola hotelová v Praze 8