Časopis KVALITA 1/2010

Časopis KVALITA 1/2010

ANGAŽOVANOSŤ A KOMPETENTNOSŤ ĽUDÍ V SYSTÉMOCH MANAŽÉRSTVA KVALITY
Jarmila Šalgovičová, MTF STU, Trnava
Matej Bílý, Slovenský metrologický ústav, Bratislava
Peter Lakatoš, SÚTN, Bratislava

KONTROLA NAŠA KAŽDODENNÁ
Ing. Milan Šesták, Emerson Network Power Nové Mesto nad Váhom, člen výboru Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

INTEGROVANÝ AUDIT ÚDRŽBY AKO JEDEN Z EFEKTÍVNYCH PRÍSTUPOV RIADENIA ÚDRŽBY
Ing. Dana GABÁNIOVÁ, externý doktorand TU Košice

KEĎ VÝROBOK ZLYHÁ…
Branislav MARTINKA, Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

DOKUMENTÁCIA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY
Michal Pyšný, Projektový manažér EMARK s.r.o.

KEĎ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY NIE JE LEN FORMÁLNOU ZÁLEŽITOSŤOU
Peter Frischer, T ÜV S ÜD Slovakia s.r.o. Bratislava

MANAŽÉRSTVO KVALITY A PROCESNÉ RIADENIE
Pavol Špaňo, manažér divízie riadenia procesov a kvality, EMARK s.r.o.

JAK EFEKTIVNĚ REALIZOVAT BENCHMARKING – ČÁST 2
Jaroslav Nenadál, Katedra kontroly a řízení jakosti, VŠB-TU Ostrava

REALIZÁCIA A ZAKONČENIE PROJEKTU
Petr Kala, Peter Neuhybel, Timan s.r.o.

KVALITA IT PODPORY
Michal Bróska, senior konzultant, PosAm s.r.o.

RIZIKO JAKO PRVEK INTEGRUJÍCÍ SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY, BOZP A EMS
Šárka Horehleďová, Výzkumný ůstav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha, ČR

VYUŽITÍ METODY QFD PŘI ŘÍZENÍ KVALITY VE SLUŽBÁCH
Pavel Blecharz, Hana Štverková, VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta

VZDELÁVANIE A KVALITA
Martina Kuricová, manažérka pre vzdelávanie, MASM

TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A STAVEBNÍCTVO
Tibor ĎURICA, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach