Vydavateľstvo

Časopis KVALITA – odborné periodikum na Slovensku s nosnou témou systémy manažérstva – 22 rokov na trhu.

rubrikyTeória a prax zo Slovenska a aj zo zahraničia. Originálne a aj preložené príspevky z oblastí systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nástrojoch a metódach manažérstva, legislatívy a technickej normalizácie, výkonnosti organizácie. Časopis je pre manažérov, pre odborníkov, ale aj pre verejnosť.

Ponúka priestor na prezentáciu certifikačných, konzultačných a vzdelávacích spoločností, priestor na prezentáciu svojich aktuálnych informácií z oblasti systémov manažérstva a certifikácie, priestor pre publikačnú činnosť, priestor pre prezentáciu firiem a ich produktov.

Prehľad vydaných čísel posledných ročníkov: 2005-2013

Časopi KVALITA 1/2005

1/2005

Časopis KVALITA 2/2005

2/2005

Časopis KVALITA 3/2005

3/2005

Časopis KVALITA 4/2005

4/2005

Časopis KVALITA 1/2006

1/2006

Časopis KVALITA 2/2006

2/2006

Časopis KVALITA 3/2006

3/2006

Časopis KVALITA 4/2006

4/2006

Časopis KVALITA 1/2007

1/2007

Časopis KVALITA 2/2007

2/2007

Časopis KVALITA 3/2007

3/2007

Časopis KVALITA 4/2007

4/2007

Časopis KVALITA 1/2008

1/2008

Časopis KVALITA 2/2008

2/2008

Časopis KVALITA 3/2008

3/2008

Časopis KVALITA 4/2008

4/2008

Časopis KVALITA 1/2009

1/2009

Časopis KVALITA 2/2009

2/2009

Časopis KVALITA 3/2009

3/2009

Časopis KVALITA 4/2009

4/2009

Časopis KVALITA 1/2010

1/2010

Časopis KVALITA 2/2010

2/2010

Časopis KVALITA 3/2010

3/2010

Časopis KVALITA 4/2010

4/2010

Časopis KVALITA 1/2011

1/2011

Časopis KVALITA 2/2011

2/2011

Časopis KVALITA 3/2011

3/2011

Časopis KVALITA 4/2011

4/2011

Časopis KVALITA 1/2012

1/2012

Časopis KVALITA 2/2012

2/2012

Časopis KVALITA 3/2012

3/2012

Časopis KVALITA 4/2012

4/2012

Časopis KVALITA 1/2013

1/2013

Časopis KVALITA 2/2013

2/2013

Časopis KVALITA 3/2013

3/2013

Časopis KVALITA 4/2013

4/2013