História

Naša spoločnosť organizovala veľké medzinárodné konferencie zamerané na „Skúšanie a certifikácia“, „Kvalita dodávateľov v automotive“ a „Kvalita a bezpečnosť potravín“.

ORGANIZOVANÉ KONFERENCIE

konferencie-kvalita-a-bezpecnost

Do roku 2014 bola naša firma vydavateľstvom.

23 rokov vydávala odborný časopis KVALITA  s nosnou témou systémov manažérstva, ktorý založil aj zakladateľ firmy MASM, s.r.o. Ing. Ladislav Majchrák.

ČO BOLA „KVALITA“?

Teória a prax zo Slovenska a aj zo zahraničia. Originálne a aj preložené príspevky z oblastí systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nástrojoch a metódach manažérstva, legislatívy a technickej normalizácie, výkonnosti organizácie. Časopis bol pre manažérov, pre odborníkov, ale aj pre verejnosť.

Ponúkal priestor na prezentáciu certifikačných, konzultačných a vzdelávacích spoločností, priestor na prezentáciu svojich aktuálnych informácií z oblasti systémov manažérstva a certifikácie, priestor pre publikačnú činnosť, priestor pre prezentáciu firiem a ich produktov.

Prehľad posledných ročníkov

rubriky