História

Do roku 2013 sa naša spoločnosť venovala aj vydavateľskej činnosti.

23 rokov sme vydávali slovensko-český odborný časopis KVALITA  s nosnou témou systémov manažérstva, ktorý založil zakladateľ spoločnosti Ing. Ladislav Majchrák.

ČO BOLA „KVALITA“?

Teória a prax zo Slovenska a aj zo zahraničia. Originálne a aj preložené príspevky z oblastí systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nástrojoch a metódach manažérstva, legislatívy a technickej normalizácie, výkonnosti organizácie. Časopis bol pre manažérov, pre odborníkov, ale aj pre verejnosť.

Ponúkal priestor na prezentáciu certifikačných, konzultačných a vzdelávacích spoločností, priestor na prezentáciu svojich aktuálnych informácií z oblasti systémov manažérstva a certifikácie, priestor pre publikačnú činnosť, priestor pre prezentáciu firiem a ich produktov.

Prehľad posledných ročníkov

rubriky