MASM - vzdelávanie a poradenstvo


V oblasti systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nástrojov kvality

Prečo sa vzdelávať s nami?

U vás

je možné pripraviť kurzy, semináre a ich vybrané časti  aj individuálne podľa Vašich potrieb priamo vo Vašej firme.

Zákazník

je pre nás kľúčový pri rozvoji ľudského potenciálu, rozvoji manažérstva procesov formou interaktívneho vzdelávania, poradenstva a konferenčného servisu.

Kvalita

našich služieb je podporená so systémom manažérstva kvality.

31 400

absolventov, to je naša história a tradícia.

23

rokov úspešnej spolupráce v oblasti systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nástrojov.

Naše aktuálne kurzy

Kurz MASM
24. máj 2017

Seminár k norme ISO/TS 9002

Kurz MASM
31. máj 2017

SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA POŽIADAVIEK NORMY STN ISO 31000

Kurz MASM
6. jún 2017

MANAŽÉRSTVO INFORMÁCIÍ V SYSTÉMOCH MANAŽÉRSTVA ORGANIZÁCIE

Kurz MASM
13.-14. jún 2017

Metrológia v systéme kvality

Kurz MASM
pripravujeme

Preškolenie o norme STN EN ISO 9001:2016

Kurz MASM
pripravujeme

Preškolenie o norme STN EN ISO 14001:2016

Všetky kurzy