MASM - vzdelávanie a poradenstvo


V oblasti systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nástrojov kvality

Prečo sa vzdelávať s nami?

U vás

je možné pripraviť kurzy, semináre a ich vybrané časti  aj individuálne podľa Vašich potrieb priamo vo Vašej firme.

Zákazník

je pre nás kľúčový pri rozvoji ľudského potenciálu, rozvoji manažérstva procesov formou interaktívneho vzdelávania, poradenstva a konferenčného servisu.

Kvalita

našich služieb je podporená so systémom manažérstva kvality.

31 400

absolventov, to je naša história a tradícia.

23

rokov úspešnej spolupráce v oblasti systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nástrojov.

Naše aktuálne kurzy

Kurz MASM
2. október 2019

Preškolenie o norme STN EN ISO 9001:2016

Kurz MASM
3. október 2019

PREŠKOLENIE O NORME STN EN ISO 19011:2019

Kurz MASM
2. - 4. december 2019

QM – AU – Príprava a simulačný tréning audítora pre výkon interného auditu

Kurz MASM
15. október 2019

NEISTOTY MERANIA

Kurz MASM
20.-21. november 2019

Metrológia v systéme kvality

Kurz MASM
28. október 2019

Systém kvality podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2017

Všetky kurzy