MASM - vzdelávanie a poradenstvo


V oblasti systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nástrojov kvality

Prečo sa vzdelávať s nami?

U vás

je možné pripraviť kurzy, semináre a ich vybrané časti  aj individuálne podľa Vašich potrieb priamo vo Vašej firme.

Zákazník

je pre nás kľúčový pri rozvoji ľudského potenciálu, rozvoji manažérstva procesov formou interaktívneho vzdelávania, poradenstva a konferenčného servisu.

Kvalita

našich služieb je podporená so systémom manažérstva kvality.

31 400

absolventov, to je naša história a tradícia.

23

rokov úspešnej spolupráce v oblasti systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nástrojov.

Naše aktuálne kurzy

Kurz MASM
25.-27. marec 2019

QM – Manažér systémov kvality

Kurz MASM
8.-10. apríl 2019

QM – AU – Príprava a simulačný tréning audítora pre výkon interného auditu

Kurz MASM
29. apríl 2019

MANAŽÉRSTVO INFORMÁCIÍ V SYSTÉMOCH MANAŽÉRSTVA ORGANIZÁCIE

Kurz MASM
13.-17. máj 2019

QM – EXT – Príprava a praktický tréning audítora pre výkon externého auditu kvality

Kurz MASM
25. apríl 2019

Preškolenie o norme STN EN ISO 14001:2016

Kurz MASM
15. apríl 2019

SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA POŽIADAVIEK NORMY STN ISO 31000

Všetky kurzy