MASM - vzdelávanie a poradenstvo


V oblasti systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nástrojov kvality

Prečo sa vzdelávať s nami?

U vás

je možné pripraviť kurzy, semináre a ich vybrané časti  aj individuálne podľa Vašich potrieb priamo vo Vašej firme.

Zákazník

je pre nás kľúčový pri rozvoji ľudského potenciálu, rozvoji manažérstva procesov formou interaktívneho vzdelávania, poradenstva a konferenčného servisu.

Kvalita

našich služieb je podporená so systémom manažérstva kvality.

31 400

absolventov, to je naša história a tradícia.

23

rokov úspešnej spolupráce v oblasti systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nástrojov.

Naše aktuálne kurzy

Kurz MASM
16.-18.október 2017

QM – Manažér systémov kvality

Kurz MASM
24. október 2017

SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA POŽIADAVIEK NORMY STN ISO 31000

Kurz MASM
25. október 2017

NEISTOTY MERANIA

Kurz MASM
6. november 2017

Systém kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025

Kurz MASM
8. november 2017

Preškolenie o norme STN EN ISO 9001:2016

Kurz MASM
november 2017

Preškolenie o norme STN EN ISO 14001:2016

Všetky kurzy